Aurum invest s.r.o. - člen franšízinkové skupiny EMS Gold Investments

Otázky a odpovědi

Můžu u Vás zlato i zpětně odprodat?

Po předchozí osobní domluvě jsme schopni zajistit i zpětný odkup, podmínky se dojednají individuálně. V případě poptávky je možné zlato odkoupit za aktuální tržní cenu sníženou o poplatky. U klientů a zboží, které nebylo nakoupeno prostřednictvím naší společnosti je cena odkupu nepatrně nižší, záleží na druhu a množství zboží. Tato cena je s klientem domlouvána také individuálně. Realizace zpětného odkupu probíhá následujícím způsobem:

  1. Provedete nabídku Vašeho zboží a to buď písemně nebo prostřednictvím e-mailu, po předchozí telefonické domluvě.. V nabídce uvedete přesný druh zboží, jeho hmotnost, počet kusů, ryzost a další nezbytné údaje.
  2. Na základě Vaší nabídky Vám bude z naší strany nabídnuta (v současné době pouze v závislosti na poptávce) odkupní cena, dohodnuty platební podmínky, podmínky předání a bude sestavena příslušná kupní smlouva.
  3. Realizace převzetí Vašeho zboží probíhá v nejbližší bance (kancelář firmy je momentálně stěhována) nebo po dohodě poštou.
  4. Připravujeme výdejní místa v Chomutově, Teplicích, Mostě, Ústí nad Labem a v Praze.
  5. V rámci převzetí Vašeho zboží je podepsána kupní smlouva, zkontrolováno zboží a dohodnuty platební podmínky, které převážně probíhají bezhotovostní formou, nicméně je možné se dohodnout i na proplacení zálohy v dohodnuté výši. Zbytek kupní ceny je zaslán klientovi na účet. V případě nestandardních obchodů, je možné se dohodnout na individuálních podmínkách.
  6. Ve všech případech odkupu záleží na poptávce nabízeného zboží (restrukturalizace firmy). Z tohoto důvodu může dojít - zejména u větších objemů - k časové prodlevě odkupu či v krajním případě, v zájmu vyhovění požadavku odkupu od klientovi, k přesměrování na jiného odběratele.

Zabezpečujete i bankovní úschovu slitků?

Ano, v rámci spolupráce s ČSOB, a.s. můžeme zabezpečit úschovu zlatých či stříbrných slitků v jejich bankovních trezorech.S klientem je o této úschově sepsána řádná úschovní smlouva, která je klientovi zaslána na vyžádání. Poplatky za úschovu zboží zákazníka se liší od množství a ceny investičních zlatých či stříbrných slitků a je dohadována s klientem individuálně.

Např. při objemu zboží do 400.000,-Kč je úschovné ve výši cca 120,-Kč ročně.

Jaký je rozdíl v nákupu zlatých a stříbrných investičních slitků?

V podstatě žádný. Objednávka probíhá stejným způsobem. Tvorba ceny u stříbra vychází taktéž z tzv. londýnského fixingu, nicméně ten probíhá jen jednou denně.Podstatnou skutečností, kterou by si měl každý investor uvědomit je, že stříbro není osvobozeno od DPH a to v jakékoliv podobě.

Obecně lze říci, že cena stříbra kopíruje cenu zlata. Nicméně toto pravidlo neplatilo vždy.Velmi významným ukazatelem v oblasti zlatých kovů je tzv. Silver/ Golg ratio-tzv. poměr stříbro zlato.V současné době je tento poměr cca na hodnotě 70/1.Tzn.,že za 1 Oz zlata nakoupíte přibližně 70 Oz stříbra. Dlouhodobě, několik tisíc let však byl tento poměr 15/1. Je zde tudíž velice velký prostor pro růst ceny stříbra , i když je v současné době chápána investory především jako průmyslový kov.Tato domněnka zaznívá z úst řady odborníků i investorů a to nejenom z důvodu aktuálních známých ložisek stříbra,ale i z hlediska skutečnosti, že poptávka dlouhodobě převyšuje u této komodity nabídku.

Z čeho se skládá Vámi uvedená cena zlata?

Cena zlata je tvořena podobně jako cena akcií na burze. V tomto případě jde o londýnskou burzu, kde je cena zlata dvakrát denně fixována. Konečná cena zlata pro zákazníka se odvíjí od aktuální ceny na londýnské burze. Cenu upravujeme v 5-timinutových intervalech. K této ceně na londýnské burze je připočítávána marže tzv. premium. Jde o celkovou přirážku, která v sobě obsahuje náklady na dopravu zlata, jeho pojištění, náklady na výrobu zlatých mincí, či slitků a přiměřenou marži obchodníků. Pravidlem je, čím větší hmotnost slitku, tím menší je premium a naopak.Proto lze investorům doporučit při nákupu velikosti slitků od 1 trojské unce (31,1 g) a výše. Naší snahou je aby premium bylo pro naše klienty co nejnižší, tímto pravidlem se při tvorbě cen i řídíme. Dle našich průzkumů jsme nejlevnější na trhu v ČR. Nezbývá než naše služby využít, případně si domluvit osobní jednání, kde můžeme o Vašem požadavku nezávazně pohovořit.

Košík

Zákazník Přihlášení

Košík Prázdný košík

Kalkulačka

Denní pohyb ceny USD/kg

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Denní pohyb ceny USD/oz

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Denní pohyb ceny EUR/kg

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Denní pohyb ceny EUR/oz

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Pohyb ceny stříbra USD/oz

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Pohyb ceny platiny USD/oz

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Pohyb ceny palladia USD/oz

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Objednávky: Aurum invest s.r.o., Chomutov, Kundratická 4596, PSČ 430 04 | info@auruminvest.cz | Tel.: +420 417 531 987
Copyright © 2009 EMS Gold Investments, s.r.o., Všechna práva vyhrazena